Privacy

Bentoys respecteert de privacy van alle gebruikers. De, op deze webshop verstrekte, persoonlijke gegevens zullen dan ook door Bentoys vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. Bentoys zal uw gegevens ook niet aan derden verkopen. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Verzamelde gegevens

Bentoys verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken en uitvoeren van uw bestelling;
  • het informeren over producten en diensten van onszelf;
  • indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Bentoys;
  • verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gegevens wijzigen of verwijderen

Via uw Bentoys account of via klantenservice@bentoys.nl, kunt u uw persoonlijke gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Cookies

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen in de vorm van “Cookies”. Bentoys zal dergelijke gegevens uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

De door ons geplaatste "cookies" zijn alleen bedoelt om de website beter te laten werken, bestellingen juist te kunnen verwerken en onze klanten in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

SSL certificaat

Bentoys maakt gebruik van de Secure Sockets Layer (SSL) technologie. Dit is een coderingmethode om via internet verstuurde gegevens te beveiligen. De verstuurde klantengegevens kunnen door hierdoor door niemand anders dan de ontvanger worden waargenomen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bentoys. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Communicatie door derden over Bentoys dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van Bentoys. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Bentoys.

Aansprakelijkheid

Bentoys gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat de beveiliging van de webshop en software te allen tijde up-to-date is. Mochten er door onvoorziene omstandigheden toch gegevens worden ontvreemd, kan Bentoys hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bentoys zorgt voor het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van haar website. Zij kan echter niet 100% garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Bentoys geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Bentoys geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Bentoys is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt of waarvanaf naar Bentoys wordt doorgelinkt.

Vragen en contact

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid en de disclaimer kunt u contact met ons op nemen via klantenservice@bentoys.nl, telefoonnummer 0546-706880 of per post via: Bentoys.nl, Handelsweg 1, 7671 DB Vriezenveen.


Via de zoekfunctie vind je snel het speelgoed dat je zoekt!

Ben Toys - De Paard